Wzmocnienie udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu lokalnych polityk publicznych

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego wspólnie z zewnętrznymi ekspertami i ekspertkami od kwietnia do września ubiegłego roku pracowała nad rekomendacjami w zakresie wzmocnienia udziału mieszkańców i mieszkanek w kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym.

W tym miejscu opublikujemy końcową wersję dokumentu.

Rekomendacje powstawały w ramach projektu "Wspólne możliwości. Modelowe rozwiązania wzmacniające udział obywateli w decydowaniu o sprawach lokalnych” to projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jego celem jest wzmocnienie kultury demokratycznej i świadomości obywatelskiej.

Więcej informacji o projekcie