28 stycznia 2020 roku w Marzycielach i Rzemieślnikach. Domu Innowacji Społecznych w Warszawie Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego i społeczna inicjatywa 30. Rok Wolności ogłosiła zawiązanie Koalicji Rok Samorządności 2020.

Trzydzieści lat sprawnego funkcjonowania JST to niewątpliwie jeden z największych sukcesów III Rzeczpospolitej. Rok 2020 to nie tylko czas świętowania jubileuszu uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym i pierwszych wolnych wyborów samorządowych. To moment, kiedy szczególnie mocno chcemy podkreślić znaczenie i rolę samorządności terytorialnej, odwołać się do wspólnotowości i uświadomić obywatelom jak duże znaczenie ma ich zaangażowanie w sprawy publiczne w gminach i powiatach.

Podczas wydarzeń okolicznościowych, które trwały przez cały rok, chcieliśmy wspólnie świętować 30-lecie samorządności oraz integrować organizacje, samorządy i społeczności. Zależało nam na tym, by edukować, pokazywać jak istotną rolę odgrywa w Polsce samorząd terytorialny. Celem koalicji była obywatelska edukacja dla demokracji w duchu wolności, samorządności i solidarności!

Koalicja miała charakter otwarty – do współpracy zaprosiliśmy JST, związki samorządów terytorialnych oraz organizacje społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji na platformie ROK SAMORZĄDNOŚCI 2020.