Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa laptopów - 100 sztuk dla Technikum Programistycznego Infotech w Białymstoku w ramach projektu „INFOTECH - wysokie standardy kształcenia zawodowego w #puszczykrzemowej" II nr RPPD.03.03.01-20-0228/19

Termin składania ofert 2023-07-20 11:00:00

Link do bazy konkurencyjności - https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166300