Potrzeba zmian w samorządzie terytorialnym to praca interdyscyplinarna – osiemnastu Autorów reprezentujących różne dziedziny wiedzy starało się możliwie rozszerzyć zakres debaty na temat samorządu terytorialnego. Wszystko po to, by wypracować propozycje zmian, które będą odpowiadały na wyzwania współczesności.

Jak przekonuje dr Cezary Trutkowski – Prezes Zarządu FRDL i współredaktor tomu – nowy model samorządu powinien uwzględniać przemiany społeczne, technologiczne, gospodarcze czy środowiskowe. Jak pisze we wstępie do opracowania dr Trutkowski:

- Tego wszystkiego nie da się załatwić w prosty sposób jedną czy drugą ustawą, dorzuceniem kilku przepisów do jakiegoś aktu prawnego. Potrzebna jest całościowa refleksja nad modelem samorządności terytorialnej dostosowanym do nowych czasów. Chodzi o to, aby spojrzeć na system samorządności terytorialnej w sposób wszechstronny, żeby zobaczyć strukturę powiązań, które decydują o efektywności poszczególnych elementów, i dopiero wtedy wprowadzać zmiany.

Publikacja ma na celu zarysowanie pola dyskusji – możliwie szerokiego i obejmującego różnorodne zagadnienia. W ten sposób – zdaniem autorów – można rozpocząć pracę, która ma szansę przynieść konkretne propozycje reform dostosowujących samorząd terytorialny do nowych czasów. 

Autorzy tekstów: Jerzy Bartkowski, Barbara Gąciarz, Grzegorz Gorzelak, Paweł Grzybowski, Hubert Izdebski, Tadeusz Markowski, Andrzej Piasecki, Marzanna Poniatowicz, Jacek Raciborski, Jerzy Regulski, Jerzy Stępień, Paweł Swianiewicz, Marek Szczepański, Anna Śliz, Cezary Trutkowski, Aldona Wiktorska-Święcka, Eugeniusz Wojciechowski, Krystian Ziemski.

Pobierz publikację za pomocą naszego formularzaAUTOR: Cezary Trutkowski, Joanna Podgórska-Rykała (red.)

ISBN: 978-83-67450-32-4

MIEJSCE WYDANIA: Warszawa

ROK WYDANIA: 2023

LICZBA STRON: 362