18 września 2019 Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej obchodziła 30-lecie swojej działalności. Dokładnie trzy dekady temu, 18 września 1989 roku inicjatorzy ustawy przywracającej do życia samorząd terytorialny: Jerzy Regulski, Andrzej Celiński, Jerzy Stępień, Aleksander Paszyński i Walerian Pańko powołali do życia Fundację, która miała czuwać nad samorządnością i towarzyszyć jej w pierwszych krokach.

– Uważaliśmy, że proces transformacji ustrojowej Polski należy rozpocząć od zbudowania całkowicie na nowo solidnego fundamentu państwa. Cała nasza wielowiekowa tradycja, a także doświadczenie cywilizacji zachodniej, nigdy nie pozostawiały wątpliwości: tym fundamentem musi być samorząd terytorialny – wspomina jeden z ojców założycieli FRDL, Jerzy Stępień. – Pracowaliśmy, więc od początku dwutorowo: pełniąc najważniejsze dla budowy samorządu stanowiska parlamentarne i rządowe, a jednocześnie tworzyliśmy również od zera instytucję, której zadaniem było wspieranie siłami społecznymi przedsięwzięcia podejmowanego przez państwo.

Zapał reformatorów i chęć działania, które włożono w budowę organizacji pozarządowej sprawiły, że działania fundacyjne nabrały rozpędu. W samym 2019 roku Fundacja zrealizowała 50 projektów, a 46 wniosków czeka na ocenę. Przez trzydzieści lat w szkoleniach wzięło udział 1 700 000 osób, a w ramach projektów doradczych powstało ponad 300 strategii rozwoju.

W obchodach z okazji 30-lecia Fundacji towarzyszyli przyjaciele i partnerzy – prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie, pracownicy JST i przedstawiciele organizacji pozarządowych.

W trakcie wydarzenia z okazji jubileuszu FRDL przemawiał również Prezydent m.st. Warszawy Pan Rafał Trzaskowski, który podkreślił rolę samorządu i zaznaczył zaangażowanie ojców założycieli Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej – prof. Jerzego Regulskiego i sędziego Jerzego Stępnia w sprawy samorządności terytorialnej.

Odpowiedzialna gospodarka przestrzenna jest wpisana w pola działalności FRDL w związku z tym swoją wypowiedzią uświetnił spotkanie Prezydent Wrocławia Pan Jacek Sutryk rekomendując sprawdzone recepty na odpowiedzialne planowanie przestrzenią.

W trakcie obchodów przyznano wyróżniono również laureatów Nagrody Regulskiego, którą co roku Towarzystwo Urbanistów Polskich i Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej nagradza za wybitne osiągnięcia w planowaniu przestrzennym i wyróżnia inicjatywny wspierające samorządność.

By uczcić pamięć założyciela Fundacji – prof. Jerzego Regulskiego – Rada Fundatorów FRDL postanowiła przyjąć imię Jerzego Regulskiego. Od 18 września pełna nazwa Fundacji to: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego.